Hoge energiekosten.

Gemeente Het Hogeland heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de maatschappelijke organisaties, die met de hoge energierekening te maken krijgen. Meer informatie via: Gemeenteblad 2022, 569308 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

 

Niet alleen inwoners hebben te maken met hoge kosten voor energie, ook organisaties als sportverenigingen, dorpshuizen en jeugdsozen hebben moeite om de energierekening te betalen. Met de subsidieregeling kan het college 75% van de kostenstijging compenseren.
“Deze maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar voor onze inwoners en de gemeente. Het college vindt het erg belangrijk dat ze hun werk kunnen blijven doen. Daarom willen we helpen met de hoge energierekening”, zegt wethouder Mariette de Visser.

Aanvragen kan via: Subsidie energiekosten maatschappelijke organisaties – Gemeente Het Hogeland

 

Voor wie?
Deze regeling is erg breed! Alle organisaties die zich richten op ontwikkelen en ondersteunen van inwoners van Het Hogeland komen in aanmerking voor deze regeling.

Onderwijsinstellingen, religieuze instellingen, instellingen die zorg verlenen of kinderopvangorganisaties zijn uitgesloten uit deze regeling.

Advies over Verduurzamen
Het college wil deze organisaties ook met advies helpen om hun gebouwen te verduurzamen. Zo kan er ook bespaard worden op energieverbruik en op de energierekening.
Maatschappelijke organisatie kunnen daartoe een energieprestatieadvies (EPA) aanvragen. Met dit advies op maat weten ze met welke maatregelen ze energie kunnen besparen. Hiervoor is € 1.500,- per organisatie beschikbaar

Zoeken