IVN Noord Groningen is op zoek naar een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden

Het IVN is een landelijke organisatie voor Natuureducatie met lokale zelfstandige verenigingen.

Het IVN Noord Groningen is ook een zelfstandige vereniging met ca 100 leden en ze organiseren verschillende activiteiten vanuit  verschillende werkgroepen:

  • Open educatieve activiteiten voor de jeugd en volwassenen
  • Educatieve programma’s voor scholen in de buitenlucht met name rondom Winsum
  • Natuurwerkzaamheden; vooral wilgenknotten
  • Wilde planten determineren.
  • Publicatie van de Pommel; het halfjaarlijks blad.

Het bestuur is vooral voorwaardenscheppend bezig,  het uitvoerend werk wordt vooral in de werkgroepen gedaan.

Vaardigheden en kwaliteiten

* Passie voor natuur * Vergader- en organisatievaardigheden * Financieel beheer

Activiteiten

Bestuur

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Natuureducatie wint steeds meer aan belang om jongeren en volwassen kennis over en beleving van de natuur bij te brengen. Meer dan ooit moeten we ons bezinnen hoe we met de natuur en de aarde omgaan.

Aanvullende opmerkingen

* Vergaderen als bestuur ca. 5 x per jaar * Jaarvergadering met de leden van de vereniging 1 x per jaar. * Overleggen met werkgroepen. Informatie avond. Ben je geïnteresseerd km dan naar de informatie avond voor nieuwe bestuursleden op maandag 12 december om 19.30 in het Dorpshuis van Onderdendam.

Reageren op deze vacature?

Zoeken