Vrijwilliger voor het Open Leercentrum bij Terra Winsum

Sinds het schooljaar 2020 werkt Terra Winsum met het concept

de Bibliotheek op school. De bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan leesbevordering van jongeren. Doel is jongeren te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

De bibliotheek, op het Terra noemen we het, het Open Leercentrum (OLC), kan niet zonder vrijwilligers. Dankzij hun inzet is een bibliotheek op school mogelijk. Daarom zijn we op zoek naar mensen die de bibliotheek, boeken en jongeren een warm hart toedragen, die zelf graag lezen of iets met informatie en media hebben.

De werkzaamheden zijn: uitlenen met een geautomatiseerd uitleensysteem, opruimen en ordenen van de boekenkasten, het inrichten van de wisseltentoonstellingen en andere voorkomende werkzaamheden. De werktijden zijn in principe van 08.30 tot 12.00 uur en van 12.00 tot 15.30 uur maar het is mogelijk om hiervan af te wijken.

Vaardigheden en kwaliteiten

Gevraagd worden enthousiaste vrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heeft uaffiniteit hebben met jongeren tussen de 12 en 17 jaar. U bent representatief, geduldig en kunt in teamverband werken.

Activiteiten

Gastheer- en gastvrouwschap, Informatie- en advieswerk, Verkoop en uitleen

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

U werkt samen met de vrijwilligers endocenten op de school. Verder komt u in contact met leerlingen. U krijgt inzicht in de jeugd- en jongerenliteratuur en blijft digitaal up to date. Dit is eenzeer geschiktewerkplek voorvrijwilligers die zich de Nederlands taal eigen willen maken of willen re-integreren.

Aanvullende opmerkingen

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Terra Winsum is een school voor VMBO met leerwegondersteuning. Binnen de school met leerlingen van 12 tot 16 jaar is een OLC (open leercentrum). Hier kunnen leerlingen in de les en daarbuiten informatie opzoeken of verwerken. Gedurende de hele week biedt het OLC de leerlingen ondersteuning op het gebied van informatieverwerking en studieplekken.

Belangrijkste activiteiten

Naast het verzorgen van de lessen heeft de school een Open Leercentrum (OLC), voorheen de schoolmediatheek. Hier leren de leerlingen omgaan met informatie, zowel het opzoeken als het verwerken hiervan. De leerlingen komen hier zowel tijdens de les als in hun eigen tijd. Ze kunnen gebruik maken van boeken, tijdschriften, het internet en studieplekken. Het OLC biedt de mogelijkheid boeken te lenen. Hiervoor hebben de leerlingen hun eigen schoolpas.

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie

Reageren op deze vacature?

Locatie

Winsum

Website

Zoeken