Op verzoek van Vakland Hogeland en Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland zijn studenten van de Hanze Hogeschool met de onderzoeksvraag ‘Subsidies aanvragen zonder rechtspersoonlijkheid’ aan de slag gegaan. Veel inwoners hebben mooie plannen, waarvoor ze financiële middelen nodig hebben om deze uit te kunnen voeren. Maar waar begin je? En wie gaat dat doen? Daar mag een goed idee of een vrijwilliger niet op stuklopen.
De aanleiding voor het onderzoek waren deze signalen die we krijgen van inwoners die mooie plannen maken voor hun eigen en ons aller leefomgeving. Hierbij lopen ze vast op de bureaucratische omgeving waarin ze terechtkomen op het moment dat ze geld nodig hebben. Daarbij hebben ze ook niet altijd de bestuurlijke vaardigheden hebben (of willen).

In navolging van het onderzoek hebben Vakland (Engbert Breuker) en Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland (Irma Schuurman) vanmiddag met elkaar gesproken.

Op twee deelgebieden willen we de handen ineen slaan:

1                    het uitwerken van plannen voor een flexibel inzetbaar bestuur. We hebben nagedacht over of het mogelijk zou kunnen zijn een bestuur te formeren die meerdere clubs bestuurt. Daarmee kunnen de doeners worden ontlast, zodat zij aan de slag kunnen met dat waar ze energie uit halen en wat de gemeenschap ten goede komt.

2                    het uitwerken van een plan voor een subsidie en fondsenloket. Actieve inwoners zien vaak door de bomen het bos niet in de wereld van de subsidies en fondsen. Zij moeten daarin worden ontlast en gefaciliteerd. Ze moeten ergens terechtkunnen met hun vragen.

Heb je ideeën over dit onderwerp? We nodigen je van harte uit om mee te denken en te praten. Neem hiervoor contact met ons op.

Zoeken