Help jij ons de kerkuil beschermen in Groningen?

De kerkuil was voor de jaren zestig een algemene broedvogel in Groningen. Voor de strenge winter in 1963 bedroeg het aantal broedparen naar schatting 200-400. Daarna ging het snel bergafwaarts. De Kerkuilenwerkgroep Groningen kreeg in het begin van de jaren negentig duidelijk gestalte. Ze begonnen met het registreren van de locaties van de geplaatste nestkasten(240). De kerkuil is sterk afhankelijk van zijn prooien. Vooral van de veldmuis. De kerkuil kan in zgn. muizenrijke jaren wel 2-3 legsels per jaar produceren. In muizenarme jaren slaan ze het broeden ook wel eens over. De andere bepalende factor is broedgelegenheid en broedkasten. De kerkuil broed veelal in gebouwen en is daardoor ook sterk afhankelijk van de mens.

De werkgroep heeft zich tot taak gesteld om via voorlichting, openstellen van gebouwen en het plaatsen van nestkasten de acceptatie voor en bestaansrecht van de kerkuil te promoten. De werkgroep houdt het broedsucces van de kerkuil bij en levert deze gegevens aan voor onderzoek(SOVON). Het is heel inspirerend om met deze mooie uilensoort bezig te zijn. Ook de persoonlijke contacten met de kasteigenaren en mede- vrijwilligers wordt als waardevol ervaren. Het aantal vrijwilligers in de provincie Groningen is niet voldoende om provincie-dekkend bezig te zijn. Een aantal vrijwilligers zijn al meer dan 30 jaar actief. Ook de leeftijd gaat dan een rol spelen. Verlies van fysieke arbeid en kennis ligt op de loer.

Het is dan ook van zeer groot belang om nieuwe mensen aan te trekken voor dit belangrijke werk. Van een vrijwilliger wordt gevraagd om zich in te zetten voor de kerkuil, het liefst in zijn eigen woonomgeving. Hij/zij moet geen hoogtevrees hebben, de gemiddelde hoogte van de kasten in de schuren is 4-8m. Daarnaast is hij/zij een aanspreekpunt in zijn/haar regio. Meldingen van jonge of gewonde uilen kunnen op die manier snel opgepakt worden. Kennis van de soort is geen vereiste, de werkgroep kan voor de nodige kennis en begeleiding zorgen en je krijgt de “Handleiding voor beschermers”. Deze handleiding geeft een compleet beeld over de kerkuil en de beschermings-activiteit.  Op deze manier word je begeleid totdat je volledig zelfstandig in je regio kunt opereren. We streven er naar zo veel mogelijk met minimaal 2 mensen op pad te gaan.

1 per jaar is er een evaluatieavond waarin we onze broedgegevens en verhalen kwijt kunnen.

Steun je ons en de kerkuil? Meld je dan aan bij;

Andre Eijkenaar (voorzitter werkgroep)

Eijkenaar-a@planet.nl

 

Zoeken