Alzheimer Nederland, regio afdeling Groningen

Onderzoek
Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Tegen deze hersenziekte is op
dit moment nog geen medicijn beschikbaar. Daarom is er veel onderzoek
nodig. Door meer onderzoek wil Alzheimer Nederland een toekomst zónder
en een beter leven mét dementie dichterbij brengen.

Ondersteuning
Landelijk en regionaal bieden we hulp en advies. Op ons platform
dementie.nl vinden mantelzorgers en mensen met dementie tips en
informatie over het omgaan met dementie en kunnen zij in contact komen
met lotgenoten en experts. Voor persoonlijk contact kunnen mensen bellen
met de DementieLijn. In de buurt organiseren onze regionale afdelingen
allerlei activiteiten, zoals onze Alzheimer Cafés en Theehuizen, voor
lotgenotencontact, informatie en advies.

Belangenbehartiging
Mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te
verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning. Daar zorgen we
voor. Samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging komen we op voor
deze belangen, zowel landelijk als lokaal.

Dementievriendelijke samenleving
In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we
steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar meer dan een half
miljoen. Daarom werken we actief aan een dementievriendelijke
samenleving. Op ons platform samendementievriendelijk.nl vind je alle
informatie en trainingen. Samen zorgen we dat mensen met dementie langer
kunnen meedoen.

Voorlichting en informatie
Wat is dementie? Heb ik dementie? Door voorlichting en informatie
vergroten we de kennis over dementie en het begrip voor mensen met
dementie.

Vacatures van deze organisatie

Zoeken