Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland

Het Centrum Vrijwilligerswerk het Hogeland brengt vrijwilligers en vrijwillergsorganisaties bij elkaar. Ook helpen we vrijwilligersorganisaties bij al die zaken die je voor het vrijwilligerswerk moet regelen. We organiseren verschillende activiteiten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Het Centrum is een onderdeel van de Stichting Werk op Maat. Bij deze stichting vinden we dat ieder mens mee moet kunnen doen en bij moet kunnen dragen. Dat is belangrijk voor een goede kwaliteit van leven. Soms heb je daar ondersteuning bij nodig. De medewerkers van Werk op Maat zetten zich daarom in voor alle mensen vanaf 15 jaar die graag mee willen doen in het maatschappelijke leven (via bijvoorbeeld werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding).

Zoeken