Dorpstuin Den Andel

Dorpstuin Den Andel.

Dit voormalig voetbalveld werd in 2016 door de Gemeente in bruikleen overgedragen aan Vereniging Dorpsbelangen en kreeg daarmee een nieuwe bestemming. Inmiddels ligt er een verrassend veelzijdige tuin, aangelegd en onderhouden door vrijwilligers. Nu vormt dit perceel het “Groene Hart” van ons levendige dorp.

We tuinieren hier ecologisch en willen biodiversiteit bevorderen. De tuin is voor iedereen toegankelijk en draagt zo bij aan de leefbaarheid van het dorp. De tuin bestaat onder andere uit een bloementuin, groentetuin, er zijn fruit- en notenbomen, kruidenrijk grasland en een zaai- en stektuin.

Een uitgebreide beschrijving van de tuin staat op onze dorpssite : www.denandel.nu/bewoners/dorpstuin.

Het tuinseizoen loopt ongeveer van maart tot november. De werkzaamheden worden uitgevoerd naar vermogen en in overleg waarbij we gezelligheid en een goede sfeer belangrijk vinden. We werken in drie groepen. Bloementuin, groentetuin en weidebeheer. Samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel. Als vrijwilliger kun je  kiezen waar je voorkeur ligt maar dit hoeft niet. Op maandag- en woensdagmorgen is er altijd een groep vrijwilligers aan het werk in de tuin. Er zijn regelmatig werkdagen op zaterdag waarop grotere klussen aangepakt kunnen worden.

We organiseren Open Tuin-dagen. Jaarlijks organiseren we een plantenmarkt in samenwerking met en bij De Holm.

Daarnaast bieden we in onze tuin een podium bij festiviteiten zoals het  (muziek-)Festival Den Andel.

Vacatures van deze organisatie

Zoeken