's Heeren Loo de Noorderbrug
 ‘s Heeren Loo Noord Oost Nederland

Een mooi leven, mooi werk en een gezonde organisatie voor iedereen die bij ’s Heeren Loo werkt en woont.

Bij ’s Heeren Loo NO Nederland wonen ruim 300 mensen met een verstandelijke beperking, samen proberen we voor iedereen
een goed en zinvol leven op te bouwen.

Hier zijn professionals, verwanten en vrijwilligers bij betrokken.

Vrijwilligers zijn een zeer waardevolle aanvulling in het leven van mensen met een beperking.

Op veel gebieden zijn ze actief, we zijn er heel blij mee.

Zoeken