KinderBoekenHuis - Stichting Kinderboek Cultuurbezit
KinderBoekenHuis – Stichting Kinderboek Cultuurbezit

Het KinderBoekenHuis in Winsum is een museum, bibliotheek, boekenwinkel en ontmoetingsplek ineen. Het is een stichting die draait op vrijwilligers en schenkingen van kinderboeken uit het hele land. We tonen wisseltentoonstellingen met boeken uit de bijzondere collectie, uit de algemene collectie lenen we boeken uit en de dubbele boeken die we binnenkrijgen bieden we voor een klein prijsje te koop aan. Inmiddels herbergt het KinderBoekenHuis een van de grootste collecties Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken. Het is daarmee een speciale herinneringsplek voor jong en oud. Doelstelling van de Stichting: We verzamelen, bewaren en ontsluiten kinder- en jeugdlectuur, in het bijzonder uit het Nederlandse taalgebied. Met kinderlectuur wordt bedoeld de lectuur van kinderen tot dertien jaar. Jeugdlectuur is de lectuur voor oudere kinderen van dertien tot achttien jaar. De collectie kinderboeken zijn voor iedereen toegankelijk, ze kunnen gelezen, geleend en soms gekocht worden. Ook kan het gebruikt worden voor onderzoek.

Zoeken