Zonnehuis De Marne ( locatie van Zonnehuisgroep Noord)

Zonnehuisgroep Noord biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen thuis of in een locatie in de provincie Groningen.
We gunnen iedereen een waardig leven.
Daarom verlenen we specialistische zorg en behandeling, thuis of in een locatie, passend bij de persoon en zijn behoeften.

Dit doen we samen, met de cliënt, mantelzorgers, naasten, deskundige medewerkers en vrijwilligers.

Vanuit ieders eigen kracht.

Met ruimte voor eigenheid en persoonlijkheid.

Waarbij we voortdurend leren en op zoek gaan naar de mogelijkheden om de zorg nog beter te maken.

Zodat iedereen zich veilig, vertrouwd, gewaardeerd en trots voelt.

Zoeken