Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van Centrum Vrijwilligerswerk het Hogeland  (www.centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Met welke doel verzamelen wij gegeven?

1. Invullen van formulieren
Wanneer u een formulier invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of onze dienstverlening afgehandeld is. De ingevulde gegevens als vrijwilliger of organisatie worden gebruikt om de vacatures zo goed mogelijk te kunnen tonen.

2. Cookies
De website van Centrum Vrijwilligerswerk het Hogeland maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij uw gegevens (verkregen vanuit formulieren) verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 januari 2022

Zoeken