Notulist voor de vastlegging van de maandelijkse vergadering

De adviesraad adviseert het gemeentebestuur over uiteenlopende onderwerpen die verband houden met het sociale domein.

Het gaat hierbij onder meer om: armoedebeleid, Participatiewet, maatschappelijke ondersteuning jeugdzorg.

De raad bestaat uit tenminste 8 leden die ieder vanuit hun eigen betrokkenheid, ervaring en verleden meedenken en meepraten over deze thema’s.

 

 

Vaardigheden en kwaliteiten

Van de kandidaten verwachten wij dat deze zelfstandig een net beknopt verslag kan maken van hetgeen tijdens de vergadering aan de orde is geweest. Ook dient hier een actielijst bij gemaakt te worden. Het is nodig om vooraf inhoudelijk kennis te nemen van de stukken, die tijdens de vergadering aan de orde komen

Activiteiten

Administratie, kantoor en baliewerk, Bestuur

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Er staat een vergoeding, passend bij vrijwilligerswerk, tegenover de werkzaamheden van de notulist.

Aanvullende opmerkingen

Sollicitaties ontvangen wij graag op: secretaris@adviesraadhethogeland.nl Via bovenstaand mailadres kunt u ook uw vragen stellen. Voor verdere informatie kunt u kijken op: www.adviesraadhethogeland.nl

Reageren op deze vacature?

Zoeken