Vrijwilliger voor het maken van uitstapjes met cliente(51) van De Noorderburg

Stichting De Noorderbrug biedt begeleiding en ondersteuning aanmensenmet Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte. Dit kan zijn in een wooncentrum van de stichting, thuis, bij werken of vrije tijd.

De Noorderbrug zoekteen vrijwilliger voor het ondernemen vanuitstapjes in deprovincieGroningen met een 51 jarige cliënte. De cliënte heeft geheugenverlies en epilesieen zoekt een vrijwilliger die samen met haar eens in de 6 weken een dagdeel op pad wil in de provincie. Het gaat om het bezoeken vanmuseaof festiviteiten,het rijden van eenmooie route of het op een terras genieten van een kopje koffie. Bezoekdag kan in overleg worden afgesproken.

Vaardigheden en kwaliteiten

Gevraagd wordt een vrijwilliger die beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Verder heeft u affiniteit met de doelgroep, bentu respectvol en geduldig en weet een gezellige sfeer te creëren.Voor de werkzaamheden wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd

Activiteiten

Activiteitenbegeleiding

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

U maakt een uitje voor de cliënte van De Noorderburg mogelijk.

Aanvullende opmerkingen

Reageren op deze vacature?

Locatie

Groningen

Website

Zoeken