vrijwilliger werkgroep collectieve belangenbehartiging

Het komende jaar willen we ons  richten op digitale toegankelijkheid. Dit om ervoor te zorgen dat
iedereen in deze steeds digitalere wordende wereld, mee kan blijven doen. Een ander onderwerp is
ervaringsdeskundigheid. Wij willen dat ervaringsdeskundigen hun eigen rol krijgen bij het ondersteunen van inwoners in onze provincie.
Onze werkgroep collectieve belangenbehartiging zet zich in voor deze onderwerpen door aan te sluiten bij bestaande activiteiten, maar er is ruimte om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Vaardigheden en kwaliteiten

Heb jij kennis van of interesse in deze onderwerpen en wil je er wat mee doen? Wij kijken samen naar wat bij jou past. Belangrijk is dat je kan en wil: • samenwerken in een kleine groep mensen; • bijdragen aan plannen en de uitvoering ervan.

Activiteiten

Administratie, kantoor en baliewerk, Computer, ICT en website

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je krijgt geen loon in geld, maar wel een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en andere kosten. Maar belangrijker nog is dat je: • je kennis en ervaringen in kunt zetten en kunt bijdragen aan iets waar anderen wat aan hebben; • je kunt samenwerken, contacten op kunt doen en zo je netwerk uit kunt breiden.

Aanvullende opmerkingen

WA-verzekering, scholing, vrijwilligerscontract, reiskosten, onkosten, vrijwilligersvergoeding

Reageren op deze vacature?

Locatie

Groningen

Website

Zoeken