Vrijwilligers gevraagd!

Wie zijn wij?
Wij zijn drie samenwerkende organisaties die zich bezighouden met iedereen die in onze provincie te
maken heeft met zorg en/of ondersteuning: patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers, mensen
met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking, chronisch zieken en senioren. Wij doen
afzonderlijk en samen tal van projecten die eraan bijdragen dat zij beter de regie kunnen voeren over
hun leven en zorg, én beter kunnen meedoen in de samenleving.
Wat doen wij?
We organiseren informatieve bijeenkomsten (bijvoorbeeld van de Academie Zorgbelang), gaan in gesprek met zorgaanbieders, beleidsmakers en verzekeraar, doen onderzoek naar de ervaringen en
wensen van inwoners in onze provincie en doen allerlei projecten om hun positie te verbeteren. Onderwerpen waar we ons mee bezighouden, zijn bijvoorbeeld mobiliteit en het VN

Vaardigheden en kwaliteiten

Heb jij kennis van of interesse in deze onderwerpen en wil je er wat mee doen? Wij kijken samen naar wat bij jou past. Belangrijk is dat je kan en wil: • samenwerken in een kleine groep mensen; • bijdragen aan plannen en de uitvoering ervan.

Activiteiten

Administratie, kantoor en baliewerk, Activiteitenbegeleiding, Computer, ICT en website

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je krijgt geen loon in geld, maar wel een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en andere kosten. Maar belangrijker nog is dat je: • je kennis en ervaringen in kunt zetten en kunt bijdragen aan iets waar anderen wat aan hebben; • je kunt samenwerken, contacten op kunt doen en zo je netwerk uit kunt breiden.

Aanvullende opmerkingen

WA-verzekering, scholing, vrijwilligerscontract, reiskosten, onkosten, vrijwilligersvergoeding

Reageren op deze vacature?

Locatie

Groningen

Website

Zoeken